ترجمه جدیدترین اصطلاحات رسانه‌ای عربی به فارسی

اصطلاحات رسانه ای عربی به فارسی (8)

یک شنبه 22 مرداد 1396 - 16:54:46
اصطلاحات  رسانه ای عربی به فارسی (8)

این قسمت : شبه نظامیان

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف