ترجمه جدیدترین اصطلاحات رسانه‌ای عربی به فارسی

اصطلاحات رسانه ای عربی به فارسی (3)

یک شنبه 22 مرداد 1396 - 12:43:3
اصطلاحات  رسانه ای عربی به فارسی (3)

این قسمت: سپرانسانی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف