ما ملتی هستیم که سرمان جز برای خالق مان فرود نمی آید...

چهار شنبه 18 مرداد 1396 - 17:51:31

انقلاب مسالمت‌آمیز، منطقی، همه‌گیر، تدریجی و غیرعجولانه بحرینی‌ها هم‌چنان ادامه دارد. از آن سو اما، نه تنها آل‌خلیفه کمترین حرکتی به سوی اصلاحات برنداشته، که ماشین سرکوب او هم‌چنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف