سرانجام داعشیان....

جمعه 20 مرداد 1396 - 14:3:41

داعش در حمله به منطقه حمیمه تلفات سنگینی متحمل شد. ۸۰ کشته عددی است که فرماندهان میدانی متحدین در منطقه از تلفات سنگین تکفیری ها می گویند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف