شناسنامه چند داعشی دیگر باطل شد!

یک شنبه 22 مرداد 1396 - 17:6:10

اجساد و تسلیحات داعشی‌ها که در پاتك ارتش سوريه در حومه شرقي حمص کشف شده است


یک شنبه 22 مرداد 1396 - 17:11:48

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف