جغرافیای فلسطین1

موقعیت جغرافیایی فلسطین

سه شنبه 24 مرداد 1396 - 14:2:45
موقعیت جغرافیایی فلسطین

فلسطین بخشی از کشور شام است و در جنوب باختری آن قرار دارد. فلسطین، در باختر قاره آسیا، در ساحل خاوری دریای مدیترانه و در تقاطع سه قاره بزرگ آسیا، اروپا و آفریقا واقع است. این موقعیت، اهمیت فراوانی بدان بخشیده است .

تهران- الکوثر: فلسطین در شمال خط استوا میان عرض 30/29 درجه و 15/33 درجه شمالی و میان طول 15/34 درجه و 40/35 درجه خاوری قرار دارد. بدین ترتیب ، فلسطین در شمال اقلیم صحرایی و در جنوب اقلیم دریای مدیترانه به معنای اقلیمی معروف آن، قرار دارد. همچنین درازای ساحل آن با دریای مدیترانه از شمال به جنوب، حدود 222 کیلومتر است .

فلسطین میان لبنان، سوریه و اردن قرار دارد که در شمال وخاور آن واقعند. در جنوب ، به شبه جزیره سینا و خلیج عقبه محدوداست. فلسطین نسبت به دیگر سرزمینهای عربی که از اقیانوس اطلس در غرب تا خلیج در شرق گسترده است - در موقعیت وسطی قرار دارد که نقطه تماس بخش آسیایی  به بخش آفریقایی آن است. فلسطین محل تقاطع دو قاره آسیا و آفریقا و نیز نسبت به اروپا از مرکزیت میانی برخوردار است .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف