کوه ، صبوری زینب (س) را به یاد می آورد....

یک شنبه 29 مرداد 1396 - 16:22:39

کلیپ جولة حسينية ... تجسد الصبر جبلا فكان زينب

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف