داعش باردیگر به پهپاد روی آورد ..

یک شنبه 29 مرداد 1396 - 18:10:39

استفاده داعش از پهپادهای بمب افکن برای هدف قرار دادن مواضع نیروهای ارتش عراق در حاشیه شرقی شهر تلعفر


یک شنبه 29 مرداد 1396 - 18:10:46

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف