ادعای روزنامه سعودی:

۳۹ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شده اند

شنبه 4 شهریور 1396 - 12:4:40
۳۹ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شده اند

روزنامه عکاظ عربستان روز شنبه مدعی شد که سرویس های امنیتی ویژه مبارزه با تروریستم این کشور ۳۹ عربستانی از جمله یک ایرانی و یک افغانی را که با حمایت ایران به دنبال برهم زدن امنیت و ثبات این کشور بوده اند، شناسایی کرده اند .

عربستان - الکوثر : مقامات عربستان سعودی مدعی شده اند که این افراد از چهار سال گذشته با انجام عملیات تروریستی در داخل عربستان از طریق بمب گذاری، ترور عناصر امنیتی، انتقال اطلاعات حساس نظامی به سرویس اطلاعات ایران، ارائه اطلاعات درباره خطوط و لوله های نفت به این کشور، شورش و هرج و مرج در استان قطیف، به دنبال برهم زدن امنیت داخلی عربستان و تفکیک وحدت ملی این کشور بوده اند.

براساس ادعای این روزنامه، پنج نفر از عناصر مذکور در اولین جلسه دادگاه ریاض به دریافت حمایت مالی از ایران و قاچاق سلاح از طریق دریا برای عناصر تروریستی در استان قطیف اعتراف کرده اند.

دادستان و رئیس جلسه دادگاه صدور حکم اعدام برای متهمان را درخواست کرد و از متهمان خواست دفاعیات خود را به جلسه آتی دادگاه ارائه کنند.

عکاظ در ادامه مدعی شده است که با محاکمه این پنج نفر به اتهام جاسوسی برای ایران، شمار افرادی که به همین اتهام در دادگاه ویژه ریاض محاکمه شده اند به ۳۹ نفر از جمله یک ایرانی و یک افغانی می رسد.

منبع : shafaqna

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف