وقتی حشدالشعبی یک داعشی را از سوراخ بیرون می‌کشد!

یک شنبه 5 شهریور 1396 - 16:9:15

اوج ذلت و خواری در چهره تروریست داعشی هنگامی که از این سوراخ بیرون آورده می‌شود، آشکار است

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف