درخواست نماینده عراق از رئیس‌جمهور این کشور

جمعه 17 شهریور 1396 - 17:34:27
درخواست نماینده عراق از رئیس‌جمهور این کشور

تهران- الکوثر: نماینده پارلمان عراق از رئیس جمهور این کشور خواست درباره خواسته ها و تصمیم‌های غیر قانونی مسعود بارزانی و پافشاری او برای برگزاری همه‌پرسی موضع مشخصی اتخاذ کند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  «منصور البعیجی»، عضو فراکسیون ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق از «فواد معصوم»، رئیس جمهور این کشور، خواست درباره موضوع برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق موضع‌گیری کند و در این خصوص سکوت اختیار نکند.

وی از رئیس جمهور عراق خواست با موضع گیری در این باره در قبال تصمیم های مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان در نقض قانون اساسی و قوانین عادی کشور موضع تماشاچی نداشته باشد.

این مسئول عراقی افزود رئیس جمهور سوپاپ اطمینان و حامی اول قانون اساسی در برابر هرگونه نقض و تجاوزی است، اما متاسفانه تاکنون در این خصوص موضعی اتخاذ نکرده است. وظیفه قانونی و شرعی او ایجاب می‌کند تا درباره آنچه روی می‌دهد، موضع‌گیری کند.

این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد رئیس جمهور باید موضع‌گیری و مشخص کند که یا رئیس جمهور عراق است و از قانون اساسی در برابر هرگونه تجاوزگری و نقضی چه از سوی مسعود بارزانی و یا از سوی هر کسی دیگر حمایت می‌کند یا اینکه نماینده کردستان است و حامی برگزاری همه‌پرسی و نقض قانون اساسی است تا ما بدانیم که موضع او درباره تجاوزگری‌ها و کارشکنی ها و سیاست زورآزمایی مسعود بارزانی چگونه است.

وی خاطرنشان کرد در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق مخالفت می‌شود، اما ما تاکنون موضع فواد معصوم رئیس جمهور عراق را در این باره ندیده ایم. از این رو، از او می خواهیم که در این خصوص موضع صریح خود را مشخص و از سکوت در این باره پرهیز کند؛ زیرا او به عنوان رئیس جمهور و نه به عنوان عضوی از یک حزب سوگند یاد کرده است.

نماینده پارلمان عراق پرسید اگر همه‌پرسی در مرکز یا جنوب عراق برگزار می شد، آیا موضع او مانند موضع کنونی او درباره برگزاری همه‌پرسی در کردستان و سکوت بود؟

 

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف