نبرد در منطقه ریف حمص ادامه دارد

شنبه 18 شهریور 1396 - 17:44:8

فیلم خبری از میدان نبرد با داعش و سیطره ارتش سوریه و متحدان بر مناطق جدید در منطقه ریف حمص

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف