خودروهای انتحاری عجیب داعش

شنبه 18 شهریور 1396 - 17:46:1

خودروهای غنیمت گرفته شده عجیبی که داعش برای عملیاتهای انتحاری در سوریه از آن استفاده می کرد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف