آزادی 4 رزمنده نُجَباء از چنگال تروریست های جبهةالنصرة

یک شنبه 19 شهریور 1396 - 18:18:48

چهار رزمنده نُجَباء که از چنگال تروریست های جبهة النصرة آزاد شدند به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف