اصابت گلوله های حاوی فسفر سفید به رقه

یک شنبه 19 شهریور 1396 - 18:21:14

دیروز چند گلوله توپ حاوی "فسفر سفید" به منطقه تل ابیض و محیط بیمارستان العالم در شهر رقه اصابت کرد. فسفر سفید ماده ای آتش زا بوده و دود حاصل از آن میتواند خطرناک باشد.امریکایی ها دراین منطقه درحال عملیات ضد داعش هستند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف