کشف دوربین های جاسوسی صخره ای اسراییل در جنوب لبنان

یک شنبه 19 شهریور 1396 - 18:23:18

ارتش لبنان سه وسیله انفجاری را که به دوربین های جاسوسی صخره ای کشف شده رژیم اسراییل در جنوب این کشور مربوط بود را خنثی کرد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف