آخرین وضعیت «بثینه » ،کودک یمنی

یک شنبه 19 شهریور 1396 - 18:25:28

بثینه ، طفل یمنی که توانست اندکی وجدان های خواب دنیا را بیدار کند اکنون وضعیت بهتری دارد اگرچه تمام اعضای خانواده اش را در بمباران رژیم سعودی از دست داد بثینه های یمن بی شمارند

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف