شجاعت رزمنده عراقی در برابر انتحاری داعش

یک شنبه 19 شهریور 1396 - 18:28:34

چه سخت است درک کردن مجاهدی که بدون ترس از مرگ با RPG-7 در مفابل انتحاری داعش می ایستد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف