كودكاني كه پروانه وار به دور كعبه طواف مي كنند ...

دو شنبه 20 شهریور 1396 - 14:26:24
كودكاني كه پروانه وار به دور كعبه طواف مي كنند ...

يكي از جلوه هاي چشم نواز طواف به دور خانه خدا حضور كودكاني به همراه والدين خود است كه پروانه وار به دور كعبه معظمه مي گردند .

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف