شکار مزدوران رژیم متجاوز سعودی در تعز

دو شنبه 20 شهریور 1396 - 14:27:51

هدف قرار دادن مزدوران رژیم متجاوز سعودی در تعز توسط مبارزان یمنی و به آتش کشیدن تجهیزات آنها

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف