بازجویی از مقام ارشد صهيونيست

دو شنبه 20 شهریور 1396 - 17:54:32
بازجویی از مقام ارشد صهيونيست

تهران- الکوثر پلیس رژیم صهیونیستی وزیر امور داخلی این رژیم را به اتهام فساد مالی تحت بازجویی قرار داد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، پلیس رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (امروز) بار دیگر از وزیر امور داخلی این رژیم به علت اتهام فساد مالی بازجویی کرد.

رادیو اسرائیل در این باره اعلام کرد پلیس از «آریه درعی» وزیر امور داخلی اسرائیل به علت اتهام به کمک مالی به مراکز وابسته به خانواده اش تحت بازجویی قرار دارد.

همچنین، درعی به فساد در مسئله مالیات و فروش آپارتمان های برادرش نيز متهم است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف