مزدوران سعودی همچنان شکار می شوند

شنبه 25 شهریور 1396 - 14:4:2

هدف قرار دادن مزدور سعودی توسط تک تیرانداز یمنی در استان نهم یمن

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف