شکار مزدوران سعودی توسط رزمنده یمنی

یک شنبه 26 شهریور 1396 - 12:15:13

رزمنده حوثی با کالیبر 37 تجمع مزدوران سعودی را در صرواح استان مأرب هدف قرار می دهد..

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف