انهدام خودروی تروریست ها در سوریه

یک شنبه 26 شهریور 1396 - 12:19:9

انفجار خودروی داعشیان در مسیر درعا در سوریه با سلاح های پیشرفته .به سرعت خودروی عبوری از کنار تروریست ها توجه کنید!

دسته بندی :