سوریه قبل و بعد از جنگ

یک شنبه 26 شهریور 1396 - 16:50:59

بادیدن این تصاویر می توان به عمق جنایات تروریست های تکفیری در سوریه پی برد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف