بارزانی در کنار ماموران موساد

یک شنبه 26 شهریور 1396 - 16:52:37
بارزانی در کنار ماموران موساد

نشریه "ینی شفق" تصویر " مسعود بارزانی" را در سپتامبر 1971 در شمال عراق منتشر کرده است که وی در کنار رهبران "موساد" ایستاده و بنابراین جای تعجب نیست که امروز اسرائیل تنها همراه وی جهت تجزیه عراق است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف