کشفیات جدید وزارت دفاع عراق

دو شنبه 27 شهریور 1396 - 9:58:21

تصاویر اختصاصی وزارت دفاع عراق از مهمات و بمب های اماده به کار داعشی ها

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف