همه همدستان «زن بیرحم» در جنایت میانمار

دو شنبه 27 شهریور 1396 - 15:54:40

آنگ سان سوچی، «زن بیرحم» فاجعه میانمار در این نسل کشی تنها نیست و همدستانی دارد...

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف