بمباران مواضع داعش در امتداد رود فرات

دو شنبه 27 شهریور 1396 - 16:7:33

پیشروی ارتش سوریه و متحدان به سوی عبور از رود و ادامه عملیات در شرق فرات

دسته بندی :