رهبرانقلاب: داعش نفس های آخر را می کشد

دو شنبه 27 شهریور 1396 - 16:40:53

بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم دانشگاه نیروی انتظامی

مقام معظم رهبری در مراسم دانشگاه نیروی انتظامی فرمودند جوانان ايران و مقاومت در منطقه، باز هم بینی نظام سلطه را به خاک خواهند مالید!

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف