ورود رزمندگان حشد الشعبی به شهر کرکوک

دو شنبه 27 شهریور 1396 - 18:21:57

لحظه ورود رزمندگان حشد الشعبی به شهر کرکوک جهت تامین امنیت و مقابله با با هرگونه آشوب احتمالی کردها

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف