انتقال ادوات سنگین ارتش سوریه به شرق رود فرات

سه شنبه 28 شهریور 1396 - 12:39:36

تصاویر واضح و حرفه ای از عملیات امروز، پل گذاری های مقدماتی و انتقال گسترده نیروها و ادوات سنگین ارتش سوریه و نیروهای مقاومت به سمت شرق رود فرات

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف