پاکسازی روستای الجفره در دیرالزور

سه شنبه 28 شهریور 1396 - 15:29:4

فیلم خبری از میدان نبرد، پاکسازی روستای الجفره از تروریست های داعش (در امتداد رود فرات)

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف