بارزانی با کردها چه می کند؟

سه شنبه 28 شهریور 1396 - 15:30:44

پرچم اسرائیل در دست جوانان مسلمان کرد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف