درگیری شدید بامزدوران سعودی در الجوف

چهار شنبه 29 شهریور 1396 - 13:5:12

نیروهای مردمی و ارتش یمن مواضع ارتش سعودی و متحدان مزدورش را در منطقه شاک الجوف درهم کوبیدند

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف