سرکوب داعش در مرز عراق و سوریه ادامه دارد ..

چهار شنبه 29 شهریور 1396 - 15:56:5

ادامه عملیات مشترک نیروهای عراقی و ارتش سوریه و متحدان در نواحی مرزی دو کشور بر علیه داعش

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف