یک مقام کرد: کردستان به کنفدرالیسم می اندیشد

چهار شنبه 29 شهریور 1396 - 17:30:31
یک مقام کرد: کردستان به کنفدرالیسم می اندیشد

طارق جوهر، مشاور ارشد رئیس پارلمان ایالتی کردستان عراق، تأکید کرد که پس از اجرای همه‌پرسی در کردستان مذاکرات جدی‌ای با دولت مرکزی عراق برای صورت‌بندی روابط تازه‌ای میان دو طرف آغاز خواهد شد.

بغداد - الکوثر: طارق جوهر، مشاور ارشد رئیس پارلمان ایالتی کردستان عراق، تأکید کرد که پس از اجرای همه‌پرسی در کردستان مذاکرات جدی‌ای با دولت مرکزی عراق برای صورت‌بندی روابط تازه‌ای میان دو طرف آغاز خواهد شد و احتمالاً فدرالیسم الگوی خوبی برای این روابط باشد.

به گزارش الفرات نیوز، این سیاستمدار کُرد تأکید کرد که نتایج همه‌پرسی نوع روابط دولت اقلیم کردستان با دولت بغداد را تغییر خواهد داد و مذاکراتی جدی در این باره آغاز خواهد شد که یکی از حالت‌ها روابط کنفدرالی و در غیر این صورت استقلال کامل کردستان و تشکیل دولت کرد خواهد بود.

او تأکید کرد که استقلال کردستان عراق به معنای مطالبۀ استقلال کردستان ایران و ترکیه و سوریه نیست و هر یک از این مناطق نمایندگان خود را دارد که به‌صورت دموکراتیک حقوق ملت کرد آن مناطق را نمایندگی می‌کنند و کردستان عراق نیز به خواست و ارادۀ آنان احترام می گذارد.

طارق جوهر مدعی شد که بغداد به رغم همه ادعاها هیچ جدیتی در مذاکره با کردستان نشان نداده  و همۀ مذاکرات دو طرف بی نتیجه بوده است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف