تصاویر میدانی از حضور نیروهای روس در نبردهای شمال حماه

جمعه 31 شهریور 1396 - 12:1:10

در این کلیپ تصاویری از هدف قرار دادن تروریست ها و ادوات انها توسط نیروهای میدانی روسیه در شمال حماه به نمایش در آمده است

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف