نقشه كردها كه آن را مناطق خود در عراق مي دانند

جمعه 31 شهریور 1396 - 15:47:12
نقشه كردها كه آن را مناطق خود در عراق مي دانند

قرمز محدوده كنوني منطقه كردستان عراق و زرد مناطق مورد نزاع است . علامت ضرب هم نشانه مناطقي است كه كردستان در صدد برگزاري همه پرسي در ان براي جدايي از عراق است .

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف