توییت سازمان عفو بین الملل

جمعه 31 شهریور 1396 - 18:33:51
توییت سازمان عفو بین الملل

بثینه را به خاطر دارید؟ بمبی که 16 عضو خانواده اش را کشت و بثینه 5 ساله را مجروح کرد ساخت آمریکا بود...

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف