برگزاری مراسم شيرخوارگان حسيني در كربلا

جمعه 31 شهریور 1396 - 18:55:21

در عراق مراسم شیرخوارگان حسینی ، «عبدالله الرضيع» نام دارد .

دسته بندی :