عکس روی جلدتایم درباره میانمار

شنبه 1 مهر 1396 - 15:9:42
عکس روی جلدتایم درباره میانمار

تهران الکوثر:هفته‌نامه آمریکایی «تایم» نه صرفاً به دلیل تیراژ دو میلیون و ششصدهزار نسخه‌ای اش، بلکه عمدتاً به واسطه سابقه بسیار طولانی‌اش در انتشار و همچنین وسعت نگاه جهانی به این مجله، همواره به عنوان یکی از معتبرترین رسانه‌های جهان شناخته شده و کاهش تدریجی تیراژ رسانه‌های مکتوب از جمله همین مجله نیز باعث نشده تا نگاه‌ها درباره نقش آن کمرنگ شود.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف