کرکوک ؛ امروز

یک شنبه 2 مهر 1396 - 14:23:20
کرکوک ؛ امروز

رمق ناتوان همه پرسي در کرکوک

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف