میدان نبرد در تعز یمن

یک شنبه 2 مهر 1396 - 17:52:26

فیلم خبری از میدان جنگ در تعز یمن و عملیات رزمندگان بر علیه مزدوران سعودی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف