روند برگزاری همه پرسی در اربیل

دو شنبه 3 مهر 1396 - 10:22:34
روند برگزاری همه پرسی در اربیل

موج نگرانی به جای شادی و خلوت بودن مراکز رای گیری در همه پرسی جدایی کردستان عراق. این همه پرسی علیرغم هشدارهای شدید بین المللی و منطقه ای امروز در منطقه کردستان عراق آغاز شد.

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف