هجوم به پمپ بنزین ها در اربیل

دو شنبه 3 مهر 1396 - 11:41:30
هجوم به پمپ بنزین ها در اربیل

اربیل - الکوثر: بە دنبال سرازیر شدن شمار زیادی از اتومبیل ها بە پمپ بنزین های شهر اربیل و احتمال کمبود بنزین فرماندار اربیل در پیامی از مردم خواست ا ز هجوم بە پمپ بنزی نها پرهیز کنند.

عبدالحمید فرماندار اربیل با درخواست از مردم برای کنترل اوضاع و پرهیز از تجمع در پمپ بنزین ها گفت: از شب گذشتە شایعاتی مبنی بر کمبود بنزین باعث سرازیر شدن اتومبیلها بە پمپ بنزین ها در سطح شهر شد در حالیکە کمبود و گران شدن بنزین صحت ندارد.
صف های طولانی در پمپ بنزین ها در حالی است کە در یک ماە گذشتە نرخ یک لیتر بنزین در اقلیم کردستان عراق از هر لیتر ٥٠٠ دینار بە 7٥٠ دینار عراقی افزایش یافته است
فرماندار اربیل در خصوص گران شدن نرخ بنزین وارداتی افزود : افزایش بهای بنزین مربوط بە پیش از همە پرسی و در نتیجە مشکلات فنی است.
وی با تاکید بر عدم وجود مشکل درخصوص بنزین و دروازەهای مرزی از مردم خواست : از ایجاد صفهای طولانی در پمپ بنزینها پرهیز کردە و عامل فشار و ازدحام نشوند.
گزارش ها حاکی است برغم توصیه مسوولان ، مردم همچنان به مراکز سوخت رسانی هجوم می آورند. 
مخالفتهای بین المللی و منطقه ای با برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق ساکنان این مناطق را نسبت به بروز بحران سوخت و انرژی و خوراک بشدت نگران کرده است.

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف