نبرد با تروریستها در سوریه باقوت ادامه دارد ..

سه شنبه 4 مهر 1396 - 11:26:25

حماه؛درگیری بین ارتش و ترویستهای تحریرالشام در نزدیکی معان

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف