نصب پل روسی برای افزایش سرعت پشتیبانی و پیشروی ها دردیرالزور

سه شنبه 4 مهر 1396 - 17:57:33

پل کامل نصب شده توسط روسیه بر روی رودخانه فرات در دیرالزور سوریه برای عبور نیروها

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف