رزمندگان یمنی همچنان مواضع سعودی ها را درهم می کوبند

چهار شنبه 5 مهر 1396 - 13:1:33

شلیک راکت به مواضع نظامیان سعودی در نجران توسط رزمندگان یمنی

دسته بندی :