فیلمی تاریخی درباره انتقال ضریح حضرت عباس (ع) از ایران به عراق

یک شنبه 9 مهر 1396 - 0:1:29

تهران- الکوثر: فیلم تاریخی مربوط به انتقال ضریح حضرت عباس(ع) از ایران به عراق و نصب آن با حضور آیت الله حکیم در 50 سال قبل

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف